Finances Consulting

El nostres serveis

Estratègia empresarial Estratègia empresarial

 • L’equip de Finances Consulting ofereix solucions estratègiques personalitzades orientades a l’aportació de valor i a la millora competitiva.
 • El nostre objectiu és acompanyar als nostres clients a la presa de decisions aportant reflexió, un assessorament personalitzat, creatiu i sostenible a llarg termini.

Millora de la rendibilitat   Professionalització
de les decisions
  Creació de valor
 • Millorant l’enfocament del negoci amb la finalitat de millorar el resultat
 • Aportant solucions creatives
 • Estudiant els costos per a la seva reducció
 • Perfeccionant la funció financera
 
 • Adaptant i implementant eines de gestió
 • Dissenyant indicadors de gestió i quadre de comandament
 • Professionalitzant estructures de gestió mantenint lleugeresa
 • Realitzant un anàlisi DAFO en el que basar la gestió
 
 • Guiant l’elaboració del pla estratègic
 • Estudiant les possibles innovacions i el seu finançament
 • Analitzant l’entrada a nous mercats
 • Col·laborant en el disseny de cultura i imatge corporativa

Logística i operacions   Assessorament a Bancs
(Préstecs dubtosos)
  Disseny i gestió de
pre-convenis amb creditors
 • Millorant els processos i les operacions
 • Augmentant l’eficiència
 • Analitzant possibles reestructuracions operatives
 • Transformacions basades en TI i ERP
 
 • Adaptació a l’entorn regulatori
 • Millores en el risc organitzatiu
 • Creació model de gestió de riscs ERM
 • Col·laborant en la gestió del canvi. Turnarounds
 
 • Col·laborar en el disseny de l’estratègia corporativa
 • Anàlisi de resultats i propostes de millora
 • Participar en el disseny de la missió i dels valors
 • Aportacions professionals en el Consell d’Administració

FINANCES CONSULTING ofereix un servei d’assessorament financer i estratègic a empreses. La nostra especialitat és dissenyar, dirigir i liderar projectes, a curt i llarg termini, per assegurar un servei amb èxit i de qualitat. Les nostres prioritats són l’eficiència, l’excel·lència i el compromís amb la professionalitat.