Finances Consulting
Adquisicions, fusions i compravendes d’empreses

Els nostres serveis

Adquisicions, fusions i compravendes d’empreses (M&A) Adquisicions, fusions i compravendes d’empreses (M&A)

  • Fase 1 : Valoració i documentació d’empreses
    Realitzem un estudi rigorós de la companyia que ens aportarà les eines per negociar amb l’inversor.
  • Fase 2: Intermediació
    Actuem en el seu nom i vetllem pels seus interessos d’una manera professional i diligent.
  • Fase 3: Negociació, acords i contracte de compraventa
    Com a experts en negociació de venta d’empreses, tanquem el procés de negociació amb un acord garantint els drets i les obligacions d’ambdues parts i vetllant pels interessos del nostre client.

FINANCES CONSULTING ofereix un servei d’assessorament financer i estratègic a empreses. La nostra especialitat és dissenyar, dirigir i liderar projectes, a curt i llarg termini, per assegurar un servei amb èxit i de qualitat. Les nostres prioritats són l’eficiència, l’excel·lència i el compromís amb la professionalitat.