Actualitat i articles

Presentació 2023

Finances Consulting és una consultora amb un equip professional expert i cohesionat, amb la formació i l'experiència necessàries per trobar la solució i les millores més adequades per a cadascun dels nostres clients. La flexibilitat, la creativitat, l'aportació de valor i l'anàlisi són la clau del nostre èxit. Estem compromesos amb l'excel·lència operativa, el respecte, la professionalitat i la reflexió. L'honestedat i la transparència són pilars en el nostre codi de conducta.

Data: 03-07-2023

EMPRESES EN DIFICULTAT. Reestructuració.   Acompanyem a empreses en processos de canvi o en situacions de crisis mitjançant assessorament extern i aconseguim millores tangibles en la liquiditat, la tresoreria i el finançament així com els resultats d'explotació i de balanç a mitjà i llarg termini. 


MERCAT DE CAPITAL. FINANÇAMENT. ADQUISICIONS VENDES I FUSIONS. Analitzem i dissenyem el finançament adequat, els plans d'inversió, els plans d'empresa. Col·laborem en las seves implantacions. Assessorament en processos de M & A : fusions, adquisicions i compravendes. 


ESTRATEGIA. PREVISIONS. INFORMES. Elaborem plans, previsions, pressupostos i informes tant econòmics com financers. Analitzem l’evolució per detectar punts de millora.  


CREACIÓ D´EMPRESES. Proporcionem assessorament integral, tant estratègic com financer i operatiu a projectes empresarials en un estat inicial o de re invenció. Ajudem a dissenyar un model de negoci que aporti valor.


MILLORES EN AREAS ESPECIFIQUES. 


PROPIETAT. SOCIS. CORPORATIU.  Elaborem acords de socis i plans estratègics 


RRHH.  Revisió de la gestió i de la massa salarial. 


COMUNICACIÓ. Internament millora el lideratge i la motivació. A nivell extern potencia la imatge i la identitat de l'empresa. 


MODEL DE NEGOCI.  Revisió de la competitivitat i dels objectius.  


GOVERN DE LA EMPRESA. Definim amb el CEO i els Socis un codi de bon govern  per una administració acordada i òptima. 


CODI DE CONDUCTA. Definim amb la Direcció una declaració formal de principis en el qual es recullen els valors i estàndards ètics pels quals es regeix la organització a través de regles concretes.


Quan és necessària una expertise més especifica col·laborem amb professionals especialistes. Està demostrat que la professionalització i modernització de la relació de socis i de l’administració de la empresa són palanques claus per l’èxit esperat i uns excel·lents resultats.   


ANTONI TERAN. 


CEO. Finances Consulting.