El nostre entorn

ACCID és una associació que neix amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió per als professionals i acadèmics que treballen a Catalunya a l’àmbit de la comptabilitat. Va ser fundada l’any 2002 pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya, el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment es va incorporar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, i l’any 2009 es va unir al Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.