Finances Consulting

Els nostres serveis

Empreses en dificultat. Restructuring Empreses en dificultat. Restructuring

 • Acompanyem a empreses en processos de canvi o en situacions de crisis mitjançant assessorament extern o interim management.
 • L’objectiu és aconseguir millores tangibles en els resultats d’explotació i de balanç a mig i llarg termini. L’equip de Finances Consulting analitza cada cas i troba les solucions a problemes operatius, de liquiditat, tresoreria i finançament, millorant així la competitivitat dels nostres clients.
 • De la mateixa manera, acompanyem als nostres clients durant tot el procés de canvi, aportant assessorament, experiència i tranquil·litat.

Reestructuració
i Millores Operatives
  Gestió
de la tresoreria
  Disseny i execució
del canvi (Turnaround)
Enfocament:
 • Revisió model organitzatiu.
 • Anàlisi de llocs de treball no crítics.
 • Anàlisi cartera productes, clients i proveïdors.
 • Gestió costos i processos.
 • Assistència en Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO)
  Enfocament:
 • Definició necessitat de tresoreria.
 • Projecció de fluxos de caixa.
 • Controls tresoreria.
 • Comunicació grups d’interès.
 • Credit i Cash Management.
 • Working Capital òptim.
  Enfocament:
 • Anàlisi del Pla de Negoci.
 • Anàlisi de marges.
 • Elaboració d’objectius.
 • Mesures i fases pràctiques i objectius.
 • Disseny d’escenaris.
 • Elaboració de plans de contingència.
Beneficis:
 • Estructura organitzativa eficaç:
  Optimització i estalvi de costos.
  Beneficis:
 • Que el negoci es mantingui.
 • Protegir caixa.
  Beneficis:
 • Donar la volta a negocis de baixa rendibilitat.

Reestructuracions
financeres
  Assessorament a Bancs
(Préstecs dubtosos)
  Disseny i gestió de
pre-convenis amb creditors
Enfocament:
 • Anàlisi i Diagnòstic: liquiditat, FM, NOF.
 • Projeccions de cash flow.
 • Identificació del nivell de deute sostenible.
 • Disseny d’un pla de reestructuració financer.
 • Disseny del pla de viabilitat.
 • Elaboració de plans de contingència.
  Enfocament:
 • Revisions independents de negoci.
 • Anàlisi de solvència.
 • Negociació del nivell de deute sostenible.
 • Identificar nivell de risc vers viabilitat.
 • Elaboració de Plans de contingència.
  Enfocament:
 • Anàlisi i avaluació de la possible insolvència.
 • Disseny financer, fiscal i mercantil.
 • Determinar payback segons pla de viabilitat.
 • Preparar bases de negociació.
 • Elaboració de Plans de contingència.
Beneficis:
 • Aconseguir nivells de tresoreria i liquiditat òptims.
  Beneficis:
 • Independència a l’avaluació i opcions.
  Beneficis:
 • Aconseguir acords i pactes


FINANCES CONSULTING ofereix un servei d’assessorament financer i estratègic a empreses. La nostra especialitat és dissenyar, dirigir i liderar projectes, a curt i llarg termini, per assegurar un servei amb èxit i de qualitat. Les nostres prioritats són l’eficiència, l’excel·lència i el compromís amb la professionalitat.